Wsparcie dla firm na szkolenia

Wykaz wniosków, które otrzymają pomoc finansową w przyszłym kwartale:

Adaptacja systemu telekomunikacyjnego firmy KOZIOL Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. do obsługi sieci dystrybucyjnej w oparciu o mechanizm B2B

Uproszczenie procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Arteo Sp z o.o. Spółką komandytową a jej Partnerami poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu B2B.

Budowa e-usługi GEMPHARM - inteligentnego narzędzia wsparcia działania aptek niesieciowych w zakresie zautomatyzowanych modeli analizy kluczowych informacji rynkowych wraz z nowatorskim systemem cross sellingu (rekomendacji).

Kompletne opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego o wzajemna wymianę informacji do obsługi modeli biznesowych zachodzących pomiędzy firmą 3w Design Team a jej partnerami

Budowa procesu B2B KOMAT/DOSTAWCY dla elektronicznej wymiany danych i integracji procesów biznesowych na linii KOMATU - dostawcy surowców produkcyjnych.

Dokonanie zgłoszenia na wynalazek w postaci Metody integracji rozwiązań telekomunikacyjnych oraz dostarczania informacji o przyczynie niedostępności użytkownika na podstawie danych pobranych z jego urządzeń telekomunikacyjnych w krajach układu współpracy prawnej- Patent Cooperation Treaty (PCT).

Działania informacyjno - promocyjne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2010 r.

Eksperymentalna adaptacja metod aerogeofizycznych dla opracowania narzędzi efektywnego monitorowania stanu wałów przeciwpowodziowych i innych liniowych obiektów infrastruktury lądowej|Kompleksowe połączenie systemów ITch w celu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych pomiędzy firmą Jan a Dostawcami i Odbiorcami obuwia sportowego.

Kompleksowe połączenie systemów telekomunikacyjnych w ramach platformy B2B przedsiębiorstwa DABKOMP Sp. z o.o i Partnerów Biznesowych na rzecz wzrostu konkurencyjności podmiotów.

Komputeryzacja i wyposażenie w sprzęt biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, oprogramowanie komputerowe, szafy kartotekowe, Wynajem i finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników IP i IW oraz utworzenie Lokalnego Systemu Informatycznego.

Ochrona patentowa – maty sanitarne z włókien naturalnych, sposób wytwarzania maty sanitarnej oraz zastosowanie włókien naturalnych do wytwarzania mat dezynfekcyjnych.

Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej i praktycznej technologii GeoMedia Enterprise Intelligence realizującej wielokryterialną analizę danych przestrzennych w środowisku narzędziowym desktop oraz Web

Opracowanie i wdrożenie unikatowej e-usługi polegającej na automatycznym badaniu opinii użytkowników sieci Internet wraz z semantyczną ekstrakcją informacji opartą o algorytmy sztucznej inteligencji - Mobuzzer.

Opracowanie, implementacja i wdrożenie aplikacji UniB2B przeznaczonej do automatyzacji wymiany informacji biznesowych z współpracującymi partnerami UNICRARD S.A.

Platforma usług szkoleniowych on-line: Zaprojektowanie funkcjonalno-programistyczne oraz zaimplementowanie od a do Z innowacyjnego systemu e-learningowego w formule WEB 3.0.

Program Team - projekty, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy staży podoktorskich, zgodne z wskazanymi w PO IG priorytetami, realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce

Rozwój sprzętowo-programowy platformy i lokalnej sieci wirtualnej infrastruktury informatycznej Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w celu pozyskania, tworzenia i udostępniania zasobów cyfrowych

SmartTest - portal umożliwiający tworzenie symulacji egzaminów oraz naukę do egzaminu opartą o przeprowadzanie automatycznie on-line symulacji egzaminacyjnych

Zaprojektowanie i udostępnienie portalu Qcadoo umożliwiającego usługę samodzielnego konfigurowania i korzystania z systemu typu MES przez Internet w modelu SaaS

Zaprojektowanie innowacyjnej e-usługi w obszarze budowania, udostępniania i prezentowania trójwymiarowych (3D) i interaktywnych wizualizacji przy użyciu jedynie przeglądarki www.

Opracowanie teleinformatycznego portalu konferencyjnego zapewniającego dobór informacji, obsługę promocji, komunikację oraz rejestrację uczestnictwa i płatności.

Wdrożenie internetowej platformy udostępniania zasobów informacji z dziedziny projektowo-wykonawczej wraz z usługą do kompleksowego zarządzania projektami.

Opracowanie platformy cyfrowej do budowy i publikacji dokumentacji biznesowej przy pomocy sparametryzowanych modułowych szablonów, udostępnianych w modelu SaaS.|Wdrożenie prototypu, a następnie wdrożenie do produkcji Detektora wykrywającego wycinkę drzew w lasach, wraz z możliwością wysyłania informacji o nielegalnej wycince do Służb Nadzoru Lasów.

System B2B obejmujący procesy: zakupów, sprzedaży, prognozowania i obsługi księgowej realizowane pomiędzy Hurtownią Artykułów Mleczarskich EDAM Edward Gromiak a partnerami

Wstępne opracowanie informatyczno-biometrycznego systemu w pełni kompleksowej sprzeday w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa małopolskiego.

Formalne zgłoszenie ochrony patentowejw kraju i za granicą dla wynalazku objętego zgłoszeniem międzynarodowym PCT/PL2006/00040 Method, uses and compositions for detection of increased or decreased predisposition to various cancers by identification of specific genotypes of CYP1B1 gene

Formalne zgłoszenie ochrony własności intelektualnej na innowacyjne rozwiązanie pt. Sposób i układ symulacji ciśnienia gazów spalin w układzie wydechowym zwłaszcza dla silników spalinowych diesla szansą na wzrost pozycji konkurencyjnej korporacji Leszka Kowalika

Zaimplementowanie od podstaw dedykowanego modelu IT upraszczającego procesy: utrzymaniowy, serwisowy oraz rozwojowy we współpracy pomiędzy Wnioskodawca a jego kontrahentami.

Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego procesy biznesowe pomiędzy Kancelaria Adwokacka Osiński i Wspólnicy Spółka Komandytowa a Partnerami

Wdrożenie innowacyjnego procesu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży i wdrożenie usystematyzowanych protokołów wymiany danych w procesach biznesowych pomiędzy firmą HB TECHNOLOGY a jej Partnerami.

Zaimplementowanie od podstaw w pełni nowatorskiego procesu OmniFleet w celu koordynacji i automatyzacji procesów w zakresie kompleksowej obsługi likwidacji szkód samochodowych oraz zarządzania flotą pojazdów.|WDROŻENIE INTERNETOWO-MOBILNEGO SYSTEMU KALSY B2B INTEGUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI GRZESIK COLLECTIVE BUSINESS SP. Z O.O. I WSPÓŁPRACUJĄCYCH PRZDSIEBIOSTW

Zaimplementowanie od podstaw nowego modelu telekomunikacyjnego zintegoowanego z platformą B2B w firmie Mavilex podstawą automatyzacji wymiany informacji z systemami ITmi Partnerów biznesowych.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego systemu zdalnego automatyzującego procesy biznesowe między Learn Up a Partnerami w zakresie świadczonych usług e-learningowych i pozostałych nowoczesnych form szkoleniowych szansą na dalszy, dynamiczny rozwój grupy.

Wdrożenie modelu B2B do controllingu i raportowania na giełdę w Tele-Polska Holding S.A. w celu koordynowania działalności telekomunikacyjnej grupy kapitałowej

Wdrożenie procesu B2B wykorzystującego technologie EDI w celu usprawnienia współpracy handlowej grupy Quickson II i jej partnerów oraz systemu raportów sprzedażowych udostępnianego w formule SaaS

Zaimplementowanie od podstaw w SPARTA sp. z o.o. w pełni elektronicznej wymiany danych opartej na protokole EDI, nowatorskiego modelu składania zamówień opartego o innowacyjną platformę elektroniczną Zdalny Magazyn oraz platformy wymiany danych B2B.

Wsparcie międzynarodowego aktualnego modelu komercjalizacji wyników prac rozwojowych w obszarze automatyki przemysłowej oraz robotyki mobilnej prowadzonych w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP

Wsparcie na dokonanie zgłoszenia patentowego na wynalazek: Elektroda do ablacji o nazwie MiniMax – chłodzona elektroda z 8 pierścieniami diagnostycznymi i przegubami końcowych pierścieni oceniającymi siłę nacisku.

www.sun.edu.pl: Screencasty Uczą Najskuteczniej, czyli platforma umożliwiająca obligatoryjne dokształcanie pracowników zawodów regulowanych za pomocą e-learningu

Zgłoszenie w procedurze międzynarodowej PCT wynalazku - zbiornika ciśnieniowego, zwłaszcza wydłużonego toroidalnego - w celu uzyskania ochrony własności przemysłowej


Tagi:
Losowy

Moja osobista misja

Szeroko pojęty HR oraz rozwój osobisty pracowników to zagadnienia, w których większość właścicieli firm nie do końca się odnajduje. Traktowanie z lekceważeniem ludzi pracujących w firmie czy przekraczanie bez przerwy granic z uwagi na swoją pozycję to zaledwie niektóre grzechy, które często się spotyka w mały

Czytaj więcej...