Darmowe szkolenia dla organizacji niedochodowych

Jesteś aktywistą w organizacji non profit? Od dziś możesz otrzymać treningi i warsztaty kompetencyjne, które pomogą Twojej organizacji rozwinąć skrzydła. Za uczestnictwo w zajęciach nie zapłacicie jednak nawet złotówki.

Mimo, że stowarzyszenia działające non profit realizują często wartościowe projekty i zatrudniają do nich zmotywowanych wolontariuszy, to doskwiera im brak profesjonalnego warsztatu dotyczącego kierowania organizacją i zadaniami. A na kursy czy studia podyplomowe zwykle nie mają środków.

Trenerzy z Fundacji Training Projects chcą wolontariuszom pomóc.  Aktywistów działających w tzw. sektorze społecznym zapraszają na nieodpłatne warsztaty z różnych dziedzin rozwojem projektów wolontarystycznych.  Wszyscy zainteresowani uczestnictwem  mogą złożyć podanie o wsparcie pisząc na adres [email protected] 

Rejestrować się mogą zorganizowane jednostki, jak również indywidualni aktywiści społeczni.  Bez względu na status formalny, każdy poprosić o zapisanie go na wybrany kurs.  Nie jest wymagany żaden własny wkład finansowy, jednakże beneficjenci winni zorganizować miejsce realizacji szkolenia – np. ich własna siedziba czy okoliczny dom kultury. 

O jakie warsztaty można się ubiegać?

zarządzanie projektem w stowarzyszeniach i fundacjach

przywództwo w zespole wolontariuszy – kompetencje lidera

komunikacja w organizacji

myślenie strategiczne

jak pozyskać sponsora i darczyńcę

reklama i nagłaśnianie akcji społecznych

radzenie sobie ze stresem w pracy wolontariusza

zarządzanie czasem w organizacji niedochodowej

planowanie zadań 

zarządzanie zmianami organizacyjnymi

Pomoc Fundacji Training Projects nie jest ograniczona czasowo – wnioski przesyłać można w dowolnym czasie. Jednak szkoleniowcy nie obiecują ufundowania kursu w odpowiedzi na każdą prośbę. Decyduje pula dostępnych w danym kwartale miejsc oraz uzasadnienie potrzeby szkoleniowej opisane w aplikacji. 

- Chcemy dać wędkę a nie rybę – mówi Gerard Sigmundzik, pomysłodawca akcji. – Mamy na dzieję że dzięki nam prowadzone przez wolontariuszy akcje będą coraz bardziej profesjonalne, nawet w tych mniej doświadczonych organizacjach. W takich miejscach szkolenia i podpowiadanie dobrych praktyk są nieraz potrzebne tak samo jak pieniądze np. z Unii Europejskiej. W wielu miejscowościach widzimy spore niewykorzystane finansowanie unijne, bo organizacje nie wiedzą jak przygotować profesjonalnych projekt. Próbujemy odrobinę ten stan zmienić.  


Tagi:
Losowy

Kursy dla dzieci – wyjazdy do Anglii

Nasi akademicy realizują seminaria i notyfikacje standaryzacyjne dla dzieci relokujących się z rodzicami do USA lub Wielkiej Brytanii. Dają szansę one na zgodną z dyrektywami migrację do anglojęzycznej placówki szkolnej. Do tej pory prowadziliśmy m.in. te seminaria: Definicja programów nr G92/UK:Zajęcia z proj

Czytaj więcej...